Toestemmingsverklaring s.v. NAS

Toestemmingsverklaring s.v. NAS

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u plaatsen op onze eigen website, in de ‘’lokale“ krant, Facebook, Instagram, Twitter en/of groepsapp van het team.

Met dit formulier vragen wij uw toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik …………………………………………. (verder: ondergetekende) s.v. NAS (verder: verenging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
□ Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.
□ Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op onze eigen website, de “lokale” krant, Facebook, Instagram, Twitter, groepsapp van het team, pupil van de week, nieuwsbrief.
□ Het beschikbaar stellen van mijn naam en e-mailadres aan sponsors van de vereniging zodat zij mij kunnen benaderen voor acties.
□ Het opnemen van mijn teamfoto
□ OP DE WEBSITE
□ IN HET CLUBHUIS
□ Het gebruik van mijn pasfoto
□ BIJ DE KNKV/sportlink(app)
□ Mijn naam en telefoonnummer via onze ledenlijst beschikbaar te stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen.
□ Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Datum ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening …………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd……………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouder/voogd………………………………………………………………………………………………………

 

Door op Toestemmingsverklaring sv NAS te klikken opent u de PDF-versie die u kunt printen en ondertekenen.