Jeugdbeleidsplan

Jeugd Tecnisch Beleidsplan s.v. NAS

De technische structuur

SV NAS een Technische Commissie, deze bestaat uit:

-de hoofdtrainer
-de wedstrijdsecretaris
-afvaardiging van de jeugdtrainers
-afvaardiging van de jeugdleiding.

De uitgangspunten van dit plan zijn:

 • elk team heeft een eigen trainer;
 • elk team heeft twee leidster (leiders);
 • SV NAS streeft er naar dat één van de leidsters ook de trainster is;
 • de Technische Commissie komt minimaal 4 keer per seizoen bij elkaar;
 • de Technische Commissie komt 3 keer per seizoen met alle jeugdleiding en jeugdtrainsters bij elkaar ( september, januari, april), we gaan ook praktijkles geven;
 • via de wedstrijdsecretaris legt de Technische Commissie verantwoording af aan het bestuur;
 • als NAS groeit worden de teams vanaf de aspiranten ingedeeld op kwaliteit;
 • de teamindeling zal in principe zijn op korfballeeftijd (bijv. 1 oktober1993 -30 september1994 = 1 leeftijd);
 • in principe zullen de huidige teams gehandhaafd blijven;
 • de trainingsopbouw zal volgens een bepaalde structuur gaan;
 • elk lid zoveel mogelijk in staat stellen op haar eigen niveau te spelen aansluitend bij de korfbalbeleving, zodat iedereen plezier beleeft bij het korfballen bij SV NAS.

Taken van de Technische Commissie:

 • teamindeling, momenteel hebben we 6 jeugdteams nl welpen, pup E 1 vaks, pup D, asp C asp B en jun A;
 • indeling trainingstijden;
 • beleid uitzetten van welpen tot junioren (jaarplan (zie bijlage 1), trainingsopbouw);
 • zorgen voor voldoende kader bij de teams, elk team één trainer en twee leiding;
 • zorgen voor bekwame leiding bij de teams, de jeugdleider moet wel enige korfbalaffiniteit hebben;
 • zorgen voor een bekwame trainer, de trainer moet  korfbalkwaliteiten hebben en bereid zijn om korfbalgerichte cursussen (zie bijlage 2) te volgen;
 • zorgen voor goede trainingen, de trainers moeten werken volgens de NAS structuur ( jaarplan en trainingsopbouw);
 • zorgen voor bekwame scheidsrechters, bekijken of de oudste jeugdleden interesse hebben in een scheidsrechtercursus;
 • we hebben een aantal jeugdscheidsrechters, voor de junioren en senioren moeten er nog enkele scheidsrechters bij.

Taken van de hoofdtrainer:

 1. sinds augustus 2012 een externe trainer voor de senioren;
 2. verantwoordelijk voor de trainingen van het 1e seniorenteam;
 3. coachen van de senioren 1;
 4. begeleiden van de jeugdtrainers volgens de NAS structuur;
 5. we zouden graag zien dat deze actief meedenkt aan het NAS beleidsplan;
 6. oefenstof aanbieden met betrekking tot de trainingen voor de jeugdtrainers.

Taken van de jeugdtrainer:

 1. werken volgens het jaarplan;
 2. eigen oefenstof bedenken passend bij het jaarplan;
 3. werken met de voorbeelden uit de trainingenmap van NAS;
 4. aandacht voor het nieuwe lid, kijken waar deze staat ten opzicht van de groep en speciale oefeningen hiervoor maken;
 5. aandacht voor de uitblinkers/slimmeriken, deze actief bij de trainingen betrekken en mee laten denken over het korfbalspelletje.

Taken van de jeugdleidster

 1. het team positief benaderen bij het coachen van de wedstrijden;
 2. elke speelster is even belangrijk;
 3. de tegenstander en scheidsrechter positief benaderen (voorbeeldfunctie);
 4. de jeugdtrainer één keer per 4 weken ( 8 weken bij twee leidsters) assisteren bij een training;
 5. wedstrijdverslag en aandachtspunten terugkoppelen naar de jeugdtrainer.

Het jaarplan.

Onderstaand staat de jaarplanning, (deze hebben we samen met de jeugdtrainsters gemaakt), waarmee de jeugdtrainers gaan werken om een goede trainingsopbouw te krijgen en een eigen NAS structuur te creëren. Op deze manier streven we ernaar dat een speelster soepel bij een ander team mee kan spelen. Ook is het dan duidelijk dat er op de trainingen verder gegaan wordt waar het jaar daarvoor geëindigd is.

In de kantine liggen in de kast diverse mappen met trainingsmateriaal.  Ook zijn er diverse sites waar goede korfbaloefeningen op staan. De trainsters leggen hun oude trainingen ook in deze kast.

Bijlage1 – Jaarplan 2012-2016

Jeugdbeleidsplan deel 1

Jeugdbeleidsplan 2013/2016 - deel 2

Bijlage 2 – Opleidingen

Een jeugdkorfbaltrainersdiploma (BOK kosten € 50,50 );

 1. 2 vaks korfbal, opleiding voor trainers van de pupillen en aspiranten (kosten € 34,00);
 2. Korfbaltrainer, opleiding voor junioren (A) en senioren (kosten € 141,00);
 3. Basisopleiding spelregels (kosten € 20,–);
 4. Module scheidsrechter DEF pupillen en BC aspiranten (kosten per module € 40,00,  samen € 60,00);
 5. Scheidsrechter A jeugd en senioren (€ 40,00);
 6. KNKV scheidsrechter (€ 40,00);
 7. Verenigingsbegeleider (€ 75,00);
 8. KNKV beoordelaar (€ 90,00).