Privacyverklaring s.v. NAS Beuningen

Privacyverklaring s.v. NAS Beuningen

Uw privacy
s.v. NAS is ervan overtuigd, dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop s.v. NAS, persoonsgegevens verwerkt van leden, klanten, gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt s.v. NAS zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor s.v. NAS uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt s.v. NAS de persoonsgegevens van u:
• Wanneer u een s.v. NAS-lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
• Wanneer u producten en/of diensten van s.v. NAS afneemt.
• Wanneer u contact heeft met s.v. NAS. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.

E-mail
s.v. NAS heeft een eigen nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief, dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een e-mail te sturen naar s.v. NAS.
Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten door s.v. NAS en acties van haar sponsoren indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar s.v. NAS.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
s.v. NAS laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

“Social” Media
s.v. NAS gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden en/of bezoekers van de website, over haar organisatie en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

s.v. NAS volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter, Instagram, “lokale” kranten en blogs.
s.v. NAS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, s.v. NAS (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt.
s.v. NAS is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met s.v. NAS.

s.v. NAS app’s
Bij s.v. NAS hebben de diverse team een groepsapp, waar de bijzonderheden van dat team besproken worden, zoals wijzigingen en afgelastingen. Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder dit privacy beleid.

s.v. NAS kan ten behoeve van een goede werking van de app, bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Websites van s.v. NAS en andere websites
Op de websites van s.v. NAS treft u een aantal links aan naar andere websites. s.v. NAS kan echter geen verantwoordelijkheid dragen, met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
s.v. NAS t.a.v. het bestuur Ooigraaf 3 6641 TZ Beuningen.

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen
s.v. NAS behoudt zich het recht voor, om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien s.v. NAS een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop s.v. NAS uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in de nieuwsbrief.

Door op Privacyverklaring sv NAS te klikken, opent u de PDF-versie van het bovenstaande.

Beuningen, mei 2018