Historie

Het ontstaan van s.v. NAS

Eind 1974 werd er door de heer G. Derkse en de heer R. van Vucht de oude kaartenbak van s.v. NAS te voorschijn gehaald en de daarop aanwezige dames werden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met als doelstelling het heroprichten van de dameskorfbalvereniging s.v. NAS.

Dat deze bijeenkomst geslaagd was, blijkt wel uit het feit dat de club heropgericht werd. Deze heuglijke gebeurtenis was op 7 maart 1975. Beuningen had weer een dameskorfbalvereniging met de naam s.v. NAS, die betekent:

sportvereniging ‘NA ARBEID SPORT’

Gestart werd in het seizoen 1975/76 met 3 teams. Tien jaar later had s.v. NAS haar meeste leden ongeveer 100. s.v. NAS heeft deelgenomen aan verschillende competities en dit is tot op heden nog steeds zo. En zeker niet zonder succes. Zo zijn door onze jeugd al heel wat kampioenschappen behaald. Sinds we op de Ooigraaf zitten is het ledenaantal gegroeid en zitten we momenteel op 130 leden, waarvan zo’n 100 spelende. Ook is NAS voorzien van een kunstgrasveld. Inmiddels zijn de statuten aangepast waardoor het ook mogelijk wordt om gemengde teams samen te stellen. Of hier voldoende animo voor is, zal nog moeten blijken. De doelstelling voor de komende periode is dan ook na de realisatie van de nieuwe accommodatie een attractieve vereniging te zijn, die het hele jaar door allerlei activiteiten voor zowel meisjes als jongens biedt.

Aanvullend wordt als doel gesteld te groeien tot een vereniging van tegen de 150 spelende leden in alle categorieën. Met dit aantal kan de vereniging zich nog steeds klein noemen en de gezelligheid en vertrouwelijkheid bieden die daarbij zo kenmerkend is. Maar is tevens groot genoeg om een volwaardig programma te kunnen blijven bieden voor alle leden.

 Oud Beuningse speelsters