Nieuwsbrief

CLUB VAN 50

Het nieuwe seizoen nadert. Dit betekent dat de huidige Club van 50 leden weer benaderd zullen worden om de club te (blijven) steunen. 

Smart Recycling
Onze vereniging is door Smart Recycling benaderd voor een kleding inzamelactie. Smart Recycling organiseert een kledinginzamelactie in samenwerking met verenigingen en keert hier per kilo een bedrag uit aan de vereniging. Het doel is niet alleen om extra geld in het laatje te brengen voor verenigingen, maar ook om de “groene” wijze van werken te stimuleren. Om de afvalberg niet nog hoger te maken wordt de ingezamelde kleding elders op de wereld hergebruikt of gerecycled tot andere stoffen, waarbij er ook nog eens een
positieve bijdrage aan het milieu wordt geleverd.