Activiteitenplanning 2019-2020

Activiteitenplanning 2019-2020

Belangrijk Nieuws: Alternatief Collecte Gehandicaptensport! Huis-aan-huis collecte gaat niet door!

Beste (steunende en ouders van) leden van s.v. NAS,

Het zal jullie niet verbazen, maar ook de huis-aan-huis collecte van Fonds Gehandicaptensport gaat helaas niet door. Wel gaat de organisatie alles op alles zetten om een digitale collecte van de grond te krijgen. Daar hebben wij jullie ook heel hard voor nodig!

Het Fonds Gehandicaptensport is aan het bekijken welke alternatieve manieren er zijn om in de collecteweek van 29 maart tot en met 4 april toch aandacht te vragen voor de sporters met een handicap. Deze alternatieve manier van collecteren betekent in ieder geval dat er geen fysiek contact is tussen personen.

Het niet doorgaan van de collecte betekent ook een tegenvaller van circa € 525.000 voor het Fonds.

Het Fonds zal ons zo spoedig mogelijk informeren over het alternatief om te kunnen collecteren, waarna wij jullie uiteraard op de hoogte brengen van hetgeen precies we kunnen doen om de gehandicaptensport extra onder de aandacht te brengen.

Voor nu wensen wij jullie vooral veel goede gezondheid en voor straks heel graag jullie medewerking.